Folders-OS-Windows-8-Metro-icon[1]टीबी 303 बास कारण भरना अब किन्नुहोस


टीबी 303 बास कारण भरना

टीबी 303 बास कारण भरना

Subtractor प्याच:
– 144 टीबी 303 बास टालो
– 29 टीबी 303 acide बास टालो
– 20 टीबी 303 नेतृत्व टालो
– 15 टीबी 303 FX टालो

Malström प्याच:
– 2 टीबी 303 Malstrom टालो

Scream प्याच: (आफ्नो गीत पुकारा गर्न मिश्रित जाउ टालो)
– 14 एसिड लागि एसिड Scream टालो, बास, नेतृत्व टालो

RNS TUTORIAL फाइल: (कसरी यी टालो प्रयोग गर्न देखाउनुहोस्)
– उदाहरण मैट्रिक्स कसरी प्रयोग गर्ने
– बेस, एसिड र नेतृत्व टेम्पलेट
– हरेक क्षयरोग-303 बास संग गीतहरु टेम्पलेट तपाईं को सपना ध्विनिहरु.

नोट: एमपी 3 डेमो मा ड्रम किरा बाहिरी Refills आएका र टीबी समावेश छैन 303 बास भरना.

तपाईं यस Refill प्रयोग गर्न कारण नै हुनुपर्छ.

तपाईं क्षयरोग प्राप्त हुनेछ 303 टालो (1.1 एमजी)
इमेल गरेर तपाईं आफ्नो आदेश पछि एक डाउनलोड लिंक प्राप्त हुनेछ.

MP3

डेमो गीतहरु :
TRANCE SONG
टीबी 303 Paternò

नोट: एमपी 3 डेमो मा ड्रम किरा बाहिरी Refills आएका र टीबी समावेश छैन 303 बास भरना.
तपाईं यस Refill प्रयोग गर्न कारण नै हुनुपर्छ.

टीबी 303 Video Reason Refill